AGENTURER OCH E-HANDEL

Under arbetet med att utveckla och organisera försäljning genom agenturverksamhet för yrkesgrupper inom hantverk, konsthantverk, design och konst har ett antal målbilder med kriterier utkristalliserat sig. Strukturer och utgångsläge för de fyra yrkesgrupperna skiljer sig markant och funderingar kring hur dessa skall existera under gemensam portal är kluriga på flera vis. Men hinder är ömsom påtagliga, ömsom imaginära och så gott som alltid utvecklingsbara.

Att samla utövare och kulturföretag lokalt har sin alldeles specifika konkurrensfördel genom de gemensamma och unika narrativen. Platsernas och personernas berättelser skapar den i immateriella laddning som kan särskilja i positiv bemärkelse. Att därtill odla, förädla och paketera dessa berättelser stärker narrativen och ökat suget till återbesök både virtuellt och fysiskt.

En gemensam port för individuella showrooms bjuder på fördelar som:

  • lägre enskilda kostnader
  • mindre enskild skötsel
  • högre röst i bruset
  • bättre vinstmarginaler
  • möjligheter att påverka utveckling

Agenturverksamheten kan till viss del vara elastisk och omfatta en spännvidd från traditionell agentkonsult, anpassade tolkningar av samtidstrender till behovsrelaterade innovationer.

PS är föreningsmedlem i Trade Partners Sweden, https://www.tradepartnerssweden.se/ Medlemskapet erbjuder en kontaktyta med nätverk inom agentur, med utbildningar och event inom vissa områden. För ytterligare juridiskt stöd krävs enskilt medlemskap.

En anpassad samtidstolkning kan rubriceras som influenserprofilerad kommunikation vilken omfattarmjuka värden sprungna ur narrativen kring personer och platser, men också kunskapsförmedling genom film, bild och text.

Till exempel:

  • Medlemmar presenteras genom personnära porträtt.
  • Platser genom både kulturhistoria och samtida berättelser.
  • Publiceringar med konceptuella livsstilsreportage som profilerar medlemmarnas produkter och tjänster.
  • Kunskap förmedlas genom streamad undervisning.

Behovsrelaterade innovationer kan bestå av allt från riktade eventkampanjer, gerillamarknadsföring till det vi uppfinner och i dag inte känner till!

PS ÄR TACKSAM OM DU VILLE SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR

Med egen domän menas att du har eget domännamn + domänändelse, t ex psstudios.se och inte har en subdomän vilken i adressen gör reklam för leverantören. T ex psstudios.one.com.

PERSONUPPGIFTER

=

VILL DU FÅ NYHETSBREV FRÅN PS?