Latest Past Evenemang

WORKSHOP – KICKOUT – NEXT STEP

via ZOOM

Kulturdriven platsutveckling och kultursystem - målbild och framtid  Vänder sig till aktörer som har som näring, uppdrag och intresse för kulturdriven platsutveckling. Under den sista träffen får du återigen möta andra kulturföretagare och aktörer med uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling. Vi diskuterar och delar resultat från våra olika workshops, med målet att bestämma […]

WORKSHOP 2 – Tyvärr inställd!

via ZOOM

Kulturdriven platsutveckling och kultursystem – målbild och aktiviteter Målet med den andra workshopen är att du som kulturaktör ska involveras i pågående projekt och vara delaktig i arbetet med att skapa: Förbättrad infrastruktur och försäljningskanaler som ger ökad omsättning för kulturföretagen Gemensam mötesplats för företagsutveckling och aktiviteter på årsbasis Destinations- och platsutveckling genom kulturdriven verksamhet. […]