KULTURDRIVEN PLATSUTVECKLING OCH KULTURSYSTEM

Digital webbinarieserie med workshops / april, maj och juni 2021

För dig som har uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling

Mötesplatser och stöttning behövs nu mer än någonsin, och kreativitet och nya tankegångar föds som bekant ofta ur kriser som den vi upplevt det senaste året. Nu är tiden att tillsammans reflektera över vart vi är på väg – och vart vi vill, som plats, medborgare, företagare och offentlig verksamhet.

Kulturdriven platsutveckling har som mål och syfte att gynna många i kommunen och på platsen. Genom narrativen från både samtidens aktörer och landskapets historier stärks aktivitet och identitet. 

För att utveckla kulturdriven verksamhet i ett specifikt område behövs en dialog mellan flera aktörer. Vi vill därför låta kulturaktörer och offentlig verksamhet, sociala entreprenörer, övrigt näringsliv och föreningar träffas för att tillsammans  bygga Helix, en uppåtgående spiral”

Genom att mötas i och arbeta för en kulturdriven platsutveckling skapar vi förutsättning för fler besök och ökad inflyttning till vårt område, fler innovationer, ökat kapital och större engagemang. Webbinarieserien ser vi som första stoppet på den resan – och där vill vi ha just dig med på tåget!

Så anmäler du dig

Anmäl dig nu för att säkra din plats till vårens webbinarieserie, som är helt kostnadsfri. Alla möten sker digitalt via videomötesprogrammet Zoom.

I anmälan/deltagande ingår även en rad inspelade föreläsningar online på teman som cirkulär ekonomi, agenturverksamhet, ekonomi och avtal. Innan kickoffen 24 mars får du ett mejl från oss om vilka föreläsningar vi rekommenderar dig att ta del av på förhand.

Anmälan når du genom att klicka på knappen BOKNING AV WORKSHOP, längst upp och längst ner på sidan. Formuläret visas in ny webbflik så att du lätt skall kunna läsa om workshopsen då du bokar dina val. Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka. Anmälan är personlig. 

Vi rekommenderar dig som har uppdrag inom och intresse av
kulturdriven platsutveckling att delta i:

 • KICKOFF – 24 mars
 • WORKSHOP – fördjupning – 5 maj
 • KICKOUT – NEXT STEP – 9 juni

KICKOFF – Tema: Kulturdriven platsutveckling och kultursystem, 24 mars

Under den första träffen får du träffa andra personer som har uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling samt kulturföretagare/kulturaktörer. Den här träffen är startskottet och följs av en fördjupande workshop inom kulturdriven platsutveckling. Webbinarieserien avslutas med en gemensam kickout den 9 juni.   

Målet med denna första träff är att börja lära känna kultursystem som begrepp. Vi får också möjlighet att dela våra olika erfarenheter av att arbeta i processer. Träffen leds av We are Laja, en innovations- och eventbyrå med bas i Varberg.

WORKSHOP – Fördjupning / Kulturdriven platsutveckling och kultursystem, 5 maj

Målet med denna träff är att skapa ett fördjupat samtal och bearbetning kring platsutveckling utifrån ett kultursystem. Hur kan olika sektorer stärka och utveckla sin roll i ett kultursystemiskt arbete?

Under träffen får vi gemensamt:

 • Utforska och förstå platsutveckling genom en kultursystemisk målbild
 • Definiera samverkan mellan deltagarnas olika sektorer
 • Definiera olika målbilder och aktiviteter.
Träffen leds av We are Laja.

KICKOUT – Kulturdriven platsutveckling och kultursystem NEXT STEP, 9 juni

Under den sista träffen får du återigen möta andra personer med uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling samt kulturaktörer/kulturföretagare. Vi diskuterar och delar resultat från våra olika workshops, med målet att bestämma kultursystemets och platsens fortsatta utveckling och arbete. Fokus ligger på klusterbildningar, avsiktsförklaringar, stöd och andra nätverk framåt. Hur vill vi gå vidare härifrån?

Träffen leds av We are Laja.

Förslag på övergripande frågeställningar

 • Vad kan ett kultursystem vara och hur skulle det kunna formas för området?
 • Vilken nytta och vilka vinster finns i att skapa ett kultursystem?
 • Hur kan arbetet för ett kultursystem formas och bedrivas? Målbild?
 • Definition av det lokala kultursystemet och platsen. Vad kan de olika parterna bistå med?
 • Måldefinition framåt. En? Flera?
 • Vilka verksamhetskluster kan driva arbetet med kultursystem framåt? Vem? Hur?
 • Vilka samverkansparter finns i närområdet, vilka saknas?
 • Vilka nya områden skulle kunna implementeras i den verksamhet jag driver, vad skulle kunna renodlas och utvecklas?
 • Hur kan kultursystemet formas för att bidra till en gynnsam infrastruktur för utveckling av både verksamheter och plats?

(Design Thinking som metod)