Glädjande nyheter

Du visar för närvarande Glädjande nyheter

PS AGENTUR

Business between a local showroom and the world – Agentur för hantverk – konsthantverk – design – konst

19/5 lämnade PS in en slutlig version av ansökan för att under 14 månader utveckla strukturer och verktyg för en agenturverksamhet som kan stärka målgruppernas företagande genom ökade och utvecklade försäljningskanaler. (Beslutsärende 59)

ANSÖKAN I SIN HELHET FINNS UNDER LÄNKEN TILL VGR NEDAN OCH SOM PDF HÄR.

17 juni 15:04 kom ett mail från Västra Götalandsregionen, kultur.

Idag beslutade kulturnämnden att bevilja ert KKN-projekt enligt förslag, grattis! Här kan ni läsa handlingarna https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1884654

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett styrkeområde i Västra Götaland som är viktigt för att stärka regionens attraktionskraft. För Västra Götalandsregionen bidrar kulturella och kreativa näringar till uppfyllandet av den övergripande visionen om det goda livet. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt program för utveckling av kulturella och kreativa näringar 2018–2020. Programmet fick extra medel med anledning av coronapandemin, vilka var sökbara mellan mars-april 2020. Läs mer om programmet för Kulturella och kreativa näringar på www.vgregion.se/kkn

Stor glädje för PS som nu kan på allvar börja forma en verksamhet som kan bidra till en utveckligen av kulturföretagandet. Genom PS medlemmar och i samverkan med flera andra pågående arbeten och projekt höjer vi rösten.

PS hemsida är under konstruktion och därför lite spartansk för tillfället. Men…vad har man semester till! Det kommer löpande att publiceras information här på bloggen och ytterligare information om föreningen adderas på hemsidan i takt med att ”bygget” framskrider.

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN

Projektet avser utveckla strukturer för en agenturverksamhet för bild- och formområdena hantverk – konsthantverk – design – konst.

Försäljningskanaler för anslutna kulturföretags produkter och tjänster är planerade både via PS Hantverkens Hus lokalt fysiska showroom i Lidköping samt genom både plats- och distansbaserad e-handel. Anslutna kulturföretag kan ha spridd hemvist.

För att utveckla lönsamheten för lokala kulturföretag vill föreningen PS utveckla en agenturverksamhet som kan erbjuda en infrastruktur för de enskilda kulturföretagens verksamhet, regionalt, nationellt och därtill pin-pointa verksamheten ut i världen.

Lokal försäljning på mindre orter är i behov av marknadsriktad spridning i både befintliga och innovativa kanaler. Agenturen blir en förlängningen av Hantverkens Hus lokala verksamhet och genom den digitala försäljningskanalen kan förpacka skräddarsydda koncept utifrån målgrupper och medlemmar kompetenser. De lokala kulturförtagen tillsammans med agenturverksamheten kan finnas med i att etablera Lidköping som porslins- och keramikstad samt designnod i Västra Götalandsregionen med spridning.


The project pertains to develop structures for an agency-business including arts- and crafts areas within PS recidence of art and crafts in Lidköping.

Sales outlets for affiliated cultural-business products and services are planned both via PS recidence of art and crafts fysical showroom in Lidköping as well as through an e-business, also located in the showroom.

To develop profitability, PS association wish to develop an agency business which can offer an infrastructure reginal, national and to pin-point the local cultural-business globally.

Minor locations need a market-oriented spread within both existing and innovative channels. The agency-business becomes an extension of the local activity and through the digital sale outlet would be able to offer custom-made packages from without the members competences. The local culture-business and the agency-business can contribute to establish Lidköping as a city of porcelain- and ceramics as well as a node for design in the Region of Västragötaland.

Välkommen att kontakta PS för mer information

PS! WE KEEP YOU POSTED!

Lämna ett svar