Sjalvportratt
Spela videoklipp

PORTRÄTT

Här läser jag en text från ett litet häfte om reflektioner kring konst. Häftet kom jag över under en seminariedag på Ålleberg. Ett Fluxusprojekt utifrån reflektioner kring berg.

Fluxus was an international, interdisciplinary community of artists, composers, designers and poets during the 1960s and 1970s who engaged in experimental art performances which emphasized the artistic process over the finished product.

(PS! filmen under bilden har dålig kvalitet, så häng inte upp dig på det, utan se det som ett exempel på upplägg och disposition).

INSPIRATION

I mitten av 1800-talet uppstod en trend i Europa och USA som kallas post-mortemporträtt. Då en nära anhörig avlidit samlades familjen för en sista porträttering.

Den avlidne kläddes fin och fick en central plats i fotografiet. 
I bland byggdes specialställningar som stöttade kroppen till stående position och målade ögon kunde pryda ögonlocken.

Denna smått makabra men också ömsinta aktivitet upphörde i början av 1900-talet. Den upphör dock inte att, med skräckblandad förtjusning, inspirera.

STUDIO 7

Denna plats är avsedd för webbutik/showroom vilka kommer med tydlighet att lyftas fram på anslagssidan.

Former för detta bearbetas under våren och sommaren för att under hösten starta som testomgång med försäljning mot provision.