KULTURDRIVEN PLATS- OCH FÖRETAGSUTVECKLING - KULTURSYSTEM

Digital webbinarieserie med workshops / april, maj och juni 2021

Personlig inbjudan till dig som är kulturaktör och kulturföretag

I vår bjuds du in till en serie digitala webbinarier och workshops på temat Kulturdriven platsutveckling. Du får möjlighet att utforska din verksamhet i relation till den plats där du är verksam och reflektera kring behov och utvecklingsområden, visioner och mål. På egen hand och gemensamt ställer vi frågor som: Hur kan min verksamhet utvecklas och ge hållbara intäkter? Vad kan innovativa uppdrag bestå av? Hur och på vilket sätt kan vi samarbeta lokalt? Och kan vi genom vårt samarbete bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle?

För att mötas i en platsutveckling genom kulturdriven verksamhet behövs en öppen, utforskande dialog mellan kulturaktörer och offentlig verksamhet, sociala entreprenörer, övrigt näringsliv och föreningar som har uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling. Tillsammans bygger vi Helix, en uppåtgående spiral.

Så anmäler du dig

Anmäl dig nu för att säkra din plats till vårens webbinarieserie, som är helt kostnadsfri. Alla möten sker digitalt via videomötesprogrammet Zoom.

I anmälan/deltagande ingår även en rad inspelade föreläsningar online på teman som cirkulär ekonomi, agenturverksamhet, ekonomi och avtal. Innan kickoffen 24 mars får du ett mejl från oss om vilka föreläsningar vi rekommenderar dig att ta del av på förhand.

Anmälan når du genom att klicka på knappen BOKNING AV WORKSHOP, längst upp och längst ner på sidan. Formuläret visas in ny webbflik så att du lätt skall kunna läsa om workshopsen då du bokar dina val. Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka. Anmälan är personlig. 

Workshopalternativ 1 och 2 med få bokningar kan komma att flyttas till annat alternativt datum. Vi kontaktar dig om detta skulle uppstå.

Vi rekommenderar dig som är kulturaktör/kulturföretagare att delta i:

  • KICKOFF – 24 mars
  • WORKSHOP 1 – välj ett av tre tillfällen
  • WORKSHOP 2 – välj ett av tre tillfällen
  • KICKOUT – NEXT STEP – 9 juni

KICKOFF – Tema: Kulturdriven platsutveckling och kultursystem, 24 mars

Under den första träffen får du träffa andra kulturföretagare och aktörer som har uppdrag inom
och intresse av kulturdriven platsutveckling. Den här träffen är startskottet och följs av två workshoptillfällen för dig som kulturaktör. Webbinarieserien avslutas med en gemensam kickout den 9 juni.   

Målet med denna första träff är att börja lära känna kultursystem som begrepp. Vi får också möjlighet att dela våra olika erfarenheter av att arbeta i processer. Träffen leds av We are Laja, en innovations- och eventbyrå med bas i Varberg. 

WORKSHOP 1 – Tema: Individuell affärsutveckling / Introduktion till kultursystem

Målet med den första workshopen är att stötta och coacha dig som kulturaktör att utforska din verksamhet i relation till omgivande kollegor, övriga näringslivet, sociala entreprenörer med flera.

Innan träffen får du studiematerial att titta på i lugn och ro, vilket vi också använder som underlag för diskussion under träffen.

Under träffen får du:

  • Inblick i kultursystem som begrepp och hur det relaterar till din verksamhet
  • Verktyg för att utveckla din verksamhet och kunskap om hur du kan bidra till kulturdriven platsutveckling
  • Utveckla synergier mellan din verksamhet och din plats/omgivning och utforska kanaler för spridning.

WORKSHOP 2 – Tema: Kulturdriven platsutveckling och kultursystem, målbild och aktiviteter

Målet med den andra workshopen är att du som kulturaktör ska involveras i pågående projekt och vara delaktig i arbetet med att skapa:

  • Förbättrad infrastruktur och försäljningskanaler som ger ökad omsättning för kulturföretagen
  • Gemensam mötesplats för företagsutveckling och aktiviteter på årsbasis
  • Destinations- och platsutveckling genom kulturdriven verksamhet.

Ledord är långsiktighet och delaktighet.

KICKOUT – Kulturdriven platsutveckling och kultursystem NEXT STEP, 9 juni

 Under den sista träffen får du återigen möta andra kulturföretagare och aktörer med uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling. Vi diskuterar och delar resultat från våra olika workshops, med målet att bestämma kultursystemets och platsens fortsatta utveckling och arbete. Fokus ligger på klusterbildningar, avsiktsförklaringar, stöd och andra nätverk framåt. Hur vill vi gå vidare härifrån?

Träffen leds av We are Laja.