SAMMANFATTNING

Här kan du se en sammanställning av vad webbinarieserien pekade ut för riktningar. Dokumentationen är ingalunda slutgiltig utan en överskådlighet med utgångsläge att arbeta vidare.

Vidare presenteras här delar av den rapport som sammanfattar Mötesplats Kinnekulles projekt Kultursystem Kinnekulle och som tillsammans med Kreativa aktörer Skaraborg och PS, utgjorde en del av den trepartssamverkan som genomförde webbinarieserien 2021.

PS hoppas att materialet skall utgöra en del av ett långsiktigt arbete för att stärka kulturnäringen i Lidköping – Götene med omnejd.

Det är bra att pusta lite mellan varven! men vi hoppas att vårt arbete kan bli en pusselbit i att nå PS verksamhetsmål. 

• Hantverkens Hus i Lidköping

• Agenturverksamhet med marknadsföringskanaler för lokal kulturnäring

• Gemensamma verkstäder med avancerad maskinpark för kulturnäringen

Här kan du ta del av vad vårens webbinarieserie innehöll

webbinarieserie samverkan

KULTURDRIVEN PLATS- OCH FÖRETAGSUTVECKLING - KULTURSYSTEM

Digital webbinarieserie med workshops / april, maj och juni 2021

Personlig inbjudan till dig som är kulturaktör och kulturföretag

I vår bjuds du in till en serie digitala webbinarier och workshops på temat Kulturdriven platsutveckling. Du får möjlighet att utforska din verksamhet i relation till den plats där du är verksam och reflektera kring behov och utvecklingsområden, visioner och mål. På egen hand och gemensamt ställer vi frågor som: Hur kan min verksamhet utvecklas och ge hållbara intäkter? Vad kan innovativa uppdrag bestå av? Hur och på vilket sätt kan vi samarbeta lokalt? Och kan vi genom vårt samarbete bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle?

För att mötas i en platsutveckling genom kulturdriven verksamhet behövs en öppen, utforskande dialog mellan kulturaktörer och offentlig verksamhet, sociala entreprenörer, övrigt näringsliv och föreningar som har uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling. Tillsammans bygger vi Helix, en uppåtgående spiral.

För dig som har uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling

Mötesplatser och stöttning behövs nu mer än någonsin, och kreativitet och nya tankegångar föds som bekant ofta ur kriser som den vi upplevt det senaste året. Nu är tiden att tillsammans reflektera över vart vi är på väg – och vart vi vill, som plats, medborgare, företagare och offentlig verksamhet.

Kulturdriven platsutveckling har som mål och syfte att gynna många i kommunen och på platsen. Genom narrativen från både samtidens aktörer och landskapets historier stärks aktivitet och identitet. 

För att utveckla kulturdriven verksamhet i ett specifikt område behövs en dialog mellan flera aktörer. Vi vill därför låta kulturaktörer och offentlig verksamhet, sociala entreprenörer, övrigt näringsliv och föreningar träffas för att tillsammans  bygga Helix, en uppåtgående spiral”

Genom att mötas i och arbeta för en kulturdriven platsutveckling skapar vi förutsättning för fler besök och ökad inflyttning till vårt område, fler innovationer, ökat kapital och större engagemang. Webbinarieserien ser vi som första stoppet på den resan – och där vill vi ha just dig med på tåget!

KICKOFF – Tema: Kulturdriven platsutveckling och kultursystem, 24 mars

Under den första träffen får du träffa andra kulturföretagare och aktörer som har uppdrag inom
och intresse av kulturdriven platsutveckling. Den här träffen är startskottet och följs av två workshoptillfällen för dig som kulturaktör. Webbinarieserien avslutas med en gemensam kickout den 9 juni.   

Målet med denna första träff är att börja lära känna kultursystem som begrepp. Vi får också möjlighet att dela våra olika erfarenheter av att arbeta i processer. Träffen leds av We are Laja, en innovations- och eventbyrå med bas i Varberg. 

————————————————————————

WORKSHOP 1 – Tema: Individuell affärsutveckling / Introduktion till kultursystem

Målet med den första workshopen är att stötta och coacha dig som kulturaktör att utforska din verksamhet i relation till omgivande kollegor, övriga näringslivet, sociala entreprenörer med flera.

Innan träffen får du studiematerial att titta på i lugn och ro, vilket vi också använder som underlag för diskussion under träffen.

Under träffen får du:

 • Inblick i kultursystem som begrepp och hur det relaterar till din verksamhet
 • Verktyg för att utveckla din verksamhet och kunskap om hur du kan bidra till kulturdriven platsutveckling
 • Utveckla synergier mellan din verksamhet och din plats/omgivning och utforska kanaler för spridning.

————————————————————————

WORKSHOP 2 – Tema: Kulturdriven platsutveckling och kultursystem, målbild och aktiviteter

Målet med den andra workshopen är att du som kulturaktör ska involveras i pågående projekt och vara delaktig i arbetet med att skapa:

 • Förbättrad infrastruktur och försäljningskanaler som ger ökad omsättning för kulturföretagen
 • Gemensam mötesplats för företagsutveckling och aktiviteter på årsbasis
 • Destinations- och platsutveckling genom kulturdriven verksamhet.

Ledord är långsiktighet och delaktighet.

————————————————————————

WORKSHOP – Fördjupning / Kulturdriven platsutveckling och kultursystem, 5 maj

Målet med denna träff är att skapa ett fördjupat samtal och bearbetning kring platsutveckling utifrån ett kultursystem. Hur kan olika sektorer stärka och utveckla sin roll i ett kultursystemiskt arbete?

Under träffen får vi gemensamt:

 • Utforska och förstå platsutveckling genom en kultursystemisk målbild
 • Definiera samverkan mellan deltagarnas olika sektorer
 • Definiera olika målbilder och aktiviteter.
Träffen leds av We are Laja.
 
————————————————————————
 

KICKOUT – Kulturdriven platsutveckling och kultursystem NEXT STEP, 9 juni

 Under den sista träffen får du återigen möta andra kulturföretagare och aktörer med uppdrag inom och intresse av kulturdriven platsutveckling. Vi diskuterar och delar resultat från våra olika workshops, med målet att bestämma kultursystemets och platsens fortsatta utveckling och arbete. Fokus ligger på klusterbildningar, avsiktsförklaringar, stöd och andra nätverk framåt. Hur vill vi gå vidare härifrån?

Träffen leds av We are Laja.

————————————————————————

Förslag på övergripande frågeställningar

 • Vad kan ett kultursystem vara och hur skulle det kunna formas för området?
 • Vilken nytta och vilka vinster finns i att skapa ett kultursystem?
 • Hur kan arbetet för ett kultursystem formas och bedrivas? Målbild?
 • Definition av det lokala kultursystemet och platsen. Vad kan de olika parterna bistå med?
 • Måldefinition framåt. En? Flera?
 • Vilka verksamhetskluster kan driva arbetet med kultursystem framåt? Vem? Hur?
 • Vilka samverkansparter finns i närområdet, vilka saknas?
 • Vilka nya områden skulle kunna implementeras i den verksamhet jag driver, vad skulle kunna renodlas och utvecklas?
 • Hur kan kultursystemet formas för att bidra till en gynnsam infrastruktur för utveckling av både verksamheter och plats?

(Design Thinking som metod)