VISIONEN

PS agenturverksamhet agerar genom influenserinspirerad kommunikation. De lokala narrativen spelar en stor roll i marknadskommunikationen av produkter och tjänster som förmedlas via showroomen.

Det digitala showroomet fungerar som portfölj för anlitade fysiska agenter. Även riktade PR-insatser knyts till agenturens struktur.

Agenturen skapar möjligheter till paketering av medlemmarnas utbud. Genom samverkan kan mer omfattande uppdrag genomföras.

Sidan kommer att fyllas på allteftersom material finns att tillgå.

Välkommen åter!

dekor alunskiffer