Föreningen för yrkesverksamma och blivande KULTURFÖRETAGARE

PS är en ideell förening som utgör paraply för samordnad verksamhet där medlemmarna har en betydande roll i att påverka och utveckla målgruppernas yrkesområden.

Verksamheten skall stärka medlemmarna och skapa en gynnsam lokal utveckling samt markera plats i ett regionalt, nationellt och internationellt nätverk för branschutbyte och tvärkulturella laboratorier.

PS finns med i arbetet att utveckla Lidköping som porslins- och kermikstad med regional, nationell och internationell spridning. 

 • söker vägar till EN INBJUDANDE INFRASTRUKTUR för hantverk, konsthantverk, design och konst
 • samarbetar i ett LOKALT OCH REGIONALT KULTURSYSTEM för hållbar utveckling och lönsamhet
 • samverkar genom AGENTURER för ökad försäljning och marketing
 • arbetar för ett KONST- OCH HANTVERKSHUS med kollektivverkstäder, visningsverkstäder mm
 • genomför KURSER, FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS för kulturnäringarna

FÖRENINGEN VERKAR FÖR TRE FOKUS

HANTVERKENS HUS

 • part i porslins- och keramikstaden Lidköping
 • platsbaserad internethandel
 • visningsverkstäder
 • representation
 • showroom
 • workshop

AGENTURER

 • företagssupport med fokus på omvärld
 • marknadskommunikation
 • representation
 • innovation
 • forskning

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD

 • avancerad maskinpark
 • uppdrag
 • projekt
 • kurser

STYRELSEN FÖR PS

Ordförande – Nina Bergqvist

Styrelseledamot/kassör – Helena Larsdotter

Styrelseledamot/sekreterare – Roger Karlén

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA PS