VISIONEN

Medlem i showroomet presenteras genom ett personnära porträtt. En kort film där kulturaktören reflekterar fritt kring några frågor som rör respektive verksamhet.

Filmen kan finnas i butiken, så väl som i denna portal där samtliga porträtt samlas. En kavalkad av unika berättelser och lika många uttryck.

Presentationerna utgör en betydelsefull pusselbit i PS Studios övergripande narrativ. Genom mångfalden av röster, från individ till plats, berättas vår historia med önskan om att berättelsen skall locka till återbesök.

Sidan kommer att fyllas på allteftersom material finns att tillgå.

Välkommen åter!

dekorstenar i vatten