VISIONEN

Här bearbetas och paketeras narrativen till stortelling för olika ändamål. Ett undersökande arbete för att lyfta plats och varumärke. Genom redaktionen formas även materialet för agenturens säljstrukturer.

Produktion av kursmaterial sker i samverkan med PS redaktion samt övriga uppdrag som genomförs i PS regi och på olika vis kan publiceras och distribueras.

Sidan kommer att fyllas på allteftersom material finns att tillgå.

Välkommen åter!