VISIONEN

Pandemin har fört med sig begränsningar och för många förödande isolering. Vissa tvingande åtgärder så som webbaserade aktiviteter för i sig med sig en del utveckling.

Kanske kan PS verksamhet utgöra en kraft i att mobilisera och bygga en plattform för både utveckling och omställning inför den pandemiska lättnad vi alla längtar efter.

Ett mindre studiobygge har organiserats och som kan erbjuda mötesteknik, streaming och inspelningar av proffsig karaktär. Framöver planeras inspelningar som PS beskriver som  personnära porträtt, dokumentation av berättelser och kursmaterial för distansstudier.

Möjlighet finns att hyra studiomiljö och utrustning för ett utbud av varierande inspelningar. Vill du hålla proffsiga möten eller kanske streama en pod, kan PS studiomiljö vara ett prisvärt alternativ.

Hör av dig via vårt kontaktformulär om du vill diskutera en idé.

Sidan kommer att fyllas på allteftersom material finns att tillgå.

Välkommen åter!

dekor strandvass