DAGENS PS ÄR BLOGGEN. HÄR NOTERAS VAD SOM KAN VARA AV INTRESSE FÖR MEDLEMMAR OCH ANDRA KULTURAKTÖRER. ÄVEN OM INLÄGGEN INTE KOMMER VARJE DAG SÅ ÄR DET ÄNDÅ DAGENS PS

HÄR HITTAR DU LOKAL PRODUKTION AV HANTVERK, KONSTHANTVERK, DESIGN OCH KONST. PRODUKTER OCH VERK, MEN ÄVEN TJÄNSTER AV OLIKA SLAG, FRÅN UTBILDNING TILL PERFORMANCE.

GENOM PERSONNÄRA PORTRÄTT HITTAR DU KULTURUTÖVARNAS BERÄTTELSER OM YRKESROLL, DRIVKRAFTER OCH RELATION TILL DEN PLATS DÄR VERKSAMHETEN BEDRIVS.

PLATSERNAS BERÄTTELSER.SOM PÅVERKAR OCH PÅVERKAS AV DE MÅNGA KULTURUTÖVARE SOM ÄR VERKSAMMA I OMRÅDET. PROFILER OCH TRENDSÄTTARE I HISTORIEN OCH I SAMTIDEN.

UNDER VÅREN 2021 HAR WORKSHOPS KRING KULTURDRIVEN PLATS- OCH, AFFÄRSUT-VECKLING SAMT KULTURSYSTEM ÄGT RUM. NU FÖLJER ARBETET MED ATT SAMMAN-STÄLLA OCH DÄREFTER PRESENTERA DET GEMENSAMMA ARBETET FRAMÅT.